Trajnimi i rradhës për infermierë me temë "Trajtimi Bazë i Plagëve dhe i Dekubitusve" ka hapur regjistrimet.
 
Tema: Trajtimi Bazë i Plagëve dhe i Dekubitusve
Data: 28 Shtator 2016
Ora: 09:30-14:00 (1/2 orë pushim ne mes)
Kredite: 4 kredite nga QKEV
Kosto: 2000 leke te reja (parapagese ne bank me registrimin)
Vendndodhja: Qendra Shëndetësore ABC
 
 

Ju inkurajojmë që të rezervoni vendin duke bërë pagesën pranë ABC Health deri në datën 22 Shtator. 

Mëposhtë janë edhe detajet e bankës:

Emri i llogarisë: ABC HEALTH FOUNDATION
Banka: INTESA SANPAOLO BANK
Adresa: TIRANA ALBANIA
Numri i llogarisë: 1006531801
IBAN: AL91 2081 1008 0000 0010 0653 1801
 Përshkrimi:  Regjistrim Infermiere Emër Mbiemër