Mjekësia e familjes ofron një sërë shërbimesh mjekësore dhe parandaluese me qëllim që pacienti të gëzojë shëndet të plotë.

 

Mjekët e Familjes janë të përkushtuar për të trajtuar në tërësi personin duke patur një pamje të qartë të shëndetit gjatë gjithë jetës.

 

Kjo marrëdhënie e vazhdueshme midis pacientit dhe mjekut është guri i themelit të mjekësisë së familjes.

 

Si pjesë e specializimit të tyre, Mjekët e Familjes mund të trajtojnë probleme shëndetësore në këto fusha kryesore:

 

  • Pediatri

  • Obstetrikë dhe gjinekologji

  • Sëmundjet e brendshme

  • Sëmundjet e syrit, veshit, hundës dhe laringut

  • Kujdesi për të moshuarit

  • Shëndet parandalues

  • Këshillim psikiatrik

  • Sëmundjet e lëkurës

  • Urgjenca mjekësore dhe kirurgji minore

 

Ata gjithashtu mund të trajtojnë probleme neurologjike, ortopedike dhe urologjike.