Qendra Shëndetësore ABC është e hapur me orar të plotë!

  • Çdo ditë 9:00 – 18:00.
  • E premte dhe e Shtunë 9:00 – 13:00

Telefononi për të rezervuar takimin tuaj.

  • tel: +355 (0)4 2234 105
  • cel: +355 (0)69 4096 078
  • email: healthcenter@abchealth.org

Qendra Shëndetësore ABC – Kujdesi më i mirë për të gjithë familjen!

ABC Family Health Center is open!

  • Every day: 9:00 – 18:00.
  • Fri & Sat: 9:00 – 13:00

Call now to book your appointment:

  • tel: +355 (0)4 2234 105
  • cel: +355 (0)69 4096 078
  • email: healthcenter@abchealth.org

ABC Health – The best care for the entire family!