Kursi mbi kujdesin gjatë shtatëzanisë dhe gjatë lindjes. Shtator 2015

(English below:)

Ky kurs përfshin katër seanca prej dy orësh në të cilat do të mësoni:

 • Rreth rritjes graduale të fëmijës si dhe ndryshimet fizike dhe emocionale tek nëna që nga koha e ngjizjes deri në lindje
 • Si të kujdeseni për veten dhe fëmijën tuaj gjatë shtatzanisë dhe pas lindjes
 • Si duhet të rregulloni dietën, suplementet dhe aktivitetin fizik
 • Kontrollet e nevojshme gjatë kësaj periudhe
 • Përgatitjen për proçesin e lindjes si atë normale dhe me operacion
 • Ushtrime fizio-terapie për të ndihmuar gjatë shtatëzanisë dhe proçesit të lindjes
 • Për ditët e para pas lindjes – ushqyerjen me gji, larjen e fëmijës, etj.

Kursi paraqet një praktikë të zakonshme dhe të vlerësuar për nënat shtatëzëna në shumë vende sepse jep një pamje të gjerë mbi shtatëzaninë bazuar në studimet më të fundit mjekësore.

Janë të ftuara të marrin pjesë të gjitha gratë shtatëzëna së bashku me bashkëshortët ose një të afërm tjetër, pavarësisht muajit të shtatëzanisë ku janë dhe sidomos nëse kjo nuk është shtatzania juaj e parë.

Klasat do të zhvillohen të premteve 16:00-18:00 duke filluar nga 18 Shtatori.  Ato janë në Shqip, por mundësojmë edhe përkthim në Anglisht.

Tarifa për të katër seancat është 6,000 lekë dhe paguhet në fillim.  Nënat të cilat kanë paketë për kujdesin pre-natal apo paketë familjare e përfitojnë këtë falas.

Afati i fundit i regjistrimit është data 5 shtator.

 

Për t’u regjistruar na kontaktoni:

Qendra Shëndetësore ABC

Rr Qemal Stafa Nr. 260, përballë Shkollës së Kuqe

Prenatal Class September 2015

(Shqip mësipër)

ABC Family Health Center is pleased to announce our Prenatal class!

This course includes four 2-hour sessions where you will learn:

 • About the growth and development of your baby and the physical and emotional changes that you may experience during your pregnancy (from conception through delivery).
 • How to care for yourself and your baby during pregnancy and after birth
 • Appropriate diet, supplements and physical activity during your pregnancy
 • Necessary tests and visits with your physician during your pregnancy
 • Preparation for and the process of labor and delivery
 • Exercises and relaxation techniques appropriate for your pregnancy and your delivery.
 • What you need to know for your first few days at home with your new baby (breastfeeding, bathing your baby, umbilical cord care, etc).

This practical course gives expecting mothers a wide understanding of their pregnancy based on the latest medical studies and practices.

Any expecting mother is invited to take part in this course (regardless of which trimester you are in or whether it is your first pregnancy), along with their husband or another close friend or relative.

The classes will take place on Friday evenings from 6-8pm, starting on September 18. The classes will be in Albanian, but will also be translated into English.

The cost of this course is 6,000 lekë, payable at the beginning of the class. Mothers who have paid for ABC’s prenatal or family packages may attend for free!

Registration deadline is September 5.

Please contact us below and let us know at the time of registration what week of pregnancy you are in:

 • 069 40 96 078;
 • 04 2234 105
 • healthcenter@abchealth.org

If the class fills up, a waiting list will be started for a future class.

The ABC Family Health Center is located at: Rr Qemal Stafa Nr. 260, across from the Red School in

ABC Family Health Center, Tirana.