Vizioni i ABC

"Mirëqënie fizike, mendore dhe shpirtërore për çdo person në komunitetet tona për lavdi të Perëndisë."

Misioni i ABC

"Të praktikojmë dhe promovojmë kujdes shëndetësor parësor në mënyrën më cilësore dhe bazuar në vlera Biblike."

 

Partneritet

Fondacioni Shëndetësor ABC ju fton të bashkëpunojmë së bashku për të përmirësuar cilësinë e shërbimit shëndetësor kudo që jetojnë shqipëtarët përmes tre degëve të fondacionit: Qendra Shëndetësore, Arsimi Mjekësor dhe Shëndeti në Komunitet.

Na kontaktoni me pyetje apo për detaje të mëtejshme duke shkruar në adresën: foundation@abchealth.org

Stafi Fondacionit Shëndetësor ABC

Dhuroni:

Stafi, studentët dhe pacientët e Fondacionit ABC vlerësojnë jashtëzakonisht shumë gatishmërinë tuaj për të mbështetur shërbesat e ndryshme përmes kontributit financiar.

Nëse ndodheni në Shqipëri jeni të ftuar të vizitoni ambientet e Qendrës Shëndetësore. Dhurimet mund të bëhen në cash ose përmes bankës.

Qytetarët nga ShBA ose Mbretëria e Bashkuar që duan të kenë zbritje nga taksat mund të ndjekin lidhjet mëposhtë:

Give US  Give UK

 

Regjistrimi

Fondacioni Shëndetësor ABC është themeluar në 1994 dhe regjistruar si organizatë jo-fitimprurëse në Gjykatën e Tiranës datë 27.06.1994, Nr. 39, NIPT: J91417004L.

Newsletter

Regjistrohu në newsletter për donatorët dhe mbështetësit tanë mëposhtë:

Organizata Partnere

 

Mbështesim dhe bashkëpunojmë me: