Familja-+

Paketa Familja Plus

 • Vizita mjekësore pa kufizim për të rritur dhe fëmijë (për deri në katër pjesëtarë të familjes).
 • Të gjitha përfitimet e paketës “Konsultore Shtatëzanie”.
 • Të gjitha përfitimet e paketës “Konsultore për Fëmijë”.
 • Mikro-kirurgji
 • Vizita kontrolli shëndetësor periodike.
 • Mundësi për këshilla mjekësore në telefon për raste urgjente 24 orë.
 • Ndihmë për koordinimin e vizitave mjekësore në kujdes dytësor (specialistë spitalorë).
 • 30% zbritje në çmim për fizioterapi.
 • 10% zbritje në çmim për konsulencën terapeutike.
Abonimi 1 vjeçar  20.000 Lekë
PreNatal

Paketa e Shtatëzanisë

 • 13 vizita të planifikuara gjatë shtatëzanisë.
 • Deri në 3 vizita EKO (sipas nevojës).
 • Këshillim i vazhdueshëm shëndetësor gjatë shtatëzanisë.
 • 5 vizita në raste sëmundjesh.
 • Një vizitë e planifikuar pas lindjes në ambjentet e shtëpisë tuaj nga infermieret e Qendrës Shëndetësore ABC.
 • Mundësi për këshilla mjekësore në telefon për raste urgjente 24 orë.
 • Ndihmë për koordinimin e vizitave mjekësore në kujdes dytësor (specialistë spitalorë).
 • 30% zbritje në çmim për fizioterapi.
 • 10% zbritje në çmim për konsulenën terapike.
9 Muaj  15.000 Lekë
Paketa-Konsultore-800

Paketa Konsultore për Fëmijë

 • Një vizitë e planifikuar pas lindjes në ambjentet e shtëpisë tuaj nga infermieret e Q.Sh. ABC.
 • Kontrolle të plota shëndetësore periodike të fëmijës.
 • Monitorim i plotë i fëmijës: fizik, emocional, shoqëror, mendor, gjuhësor.
 • Të gjitha vaksinat sipas kalendarit shqipëtar.
 • 5 vizita në raste sëmundjesh.
 • Këshillim për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës.
 • Mundësi për këshilla mjekësore në telefon për raste urgjente 24 orë.
 • Ndihmë për koordinimin e vizitave mjekësore në kujdes dytësor (specialistë spitalorë).
 • 30% zbritje në çmim për fizioterapi.
 • 10% zbritje në çmim për konsulencën terapeutike.
0-18 Muajsh  15.000 Lekë

Vizita mjekësore

Me çmime konkuruese në varësi të kompleksitetit të vizitës. Zakonisht variojnë nga 700-3.500 lekë.

Analiza mjekësore

Analizohen nga Laboratori Intermedica me të njejtat çmime si atje.

Mikrokirurgji

Ndërhyrjet mikro-kirurgjikale variojnë midis 2.000 dhe 6.000 lekë.

Rrjeti i mbulimit nga kompanitë e sigurimit Shqipëtare ose Ndërkombëtare përfshin agjencitë e listuara mëposhtë:

 • International SOS-Tricare
 • Aetna Group
 • AP Companies
 • QUALITY HEALTH MANAGEMENT, L.L.C, representing the following:
 • IMG International Medical Group (USA)
 • Sagicor (Cayman Islands)
 • ENNIA Verzekeringen ( Curacao)
 • Fatum (Curacao)
 • Mediprocessos (Honduras)
 • HSBC De Seguros (Honduras)
 • Interamericana de Seguros (Honduras)
 • Seguros Del Pais (Honduras)
 • Guyana & Trinidad Mutual (Guayana ana Trinidad)
 • Angel Aid (Jamaica)
 • Nassau Financial (Haiti)
 • Seguros America (Nicaragua)
 • SISA (El Salvador)
 • Asesuiza (El Salvador)
 • HSBC Seguros (El Salvador)
 • Seguros El Pacifico (El Salvador)
 • INASSA (Haiti)
 • Norwegian Cruise Lines & Others
 • HSI- Health Services International (USA)
 • Noblemax (Uruguay)
 • Royal Caribbean Cruise Lines