Biografia

  • Diplomuar si Mjeke e Përgjithshme nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, në 2004.
  • Ka përfunduar një internship dy-vjeçar mbi Mjekësinë e Familjes në Fondacionin Shëndetësor ABC në 2006
  • Ka kryer specializimin si Mjeke Familje në Departamentin e Mjekësisë së Familjes, Universiteti i Tiranës, 2013
  • E licensuar nga Bordi i Mjekëve Amerikanë
  • E certifikuar për ekografi për ekzaminimin abdominal, tiroid, të gjoksit si dhe ekzaminimet vaskulare dhe gjinekologjike.
  • Tani është mjeke me kohë të plotë në Fondacionin Shëndetësor ABC dhe drejtoreshë e departamentit të Edukimit Mjekësor.
  • E interesuar në shëndetin e grave dhe fëmijëve, problemet kronike, mikro-kirurgji, dhe në trajnimin e studentëve dhe mjekëve të rinj.